fbpx

El nostre supermercat cooperatiu de productes Agro-Eco, únic a Mallorca, duu més de dos mesos obert i hi estam fent feina de valent. Si tens ganes o alguna habilitat especial, t’eplicam on ens podries donar un cop de mà. Ens organitzam en sis comissions:

  1. Acollida i integració de les sòcies
  2. Economia
  3. Comunicació, imatge i local
  4. Legal
  5. Productes
  6. Tecnologia

Sòcies, disposades a participar?

Comissió acollida i integració de les sòcies

Si t’agrada socialitzar, pots facilitar l’entrada de les noves sòcies i mediar  perquè hi participin dins la cooperativa. En aquest tracte personal pots oferir informació sobre la l’organització, el funcionament i la filosofia de la cooperativa a les persones interessades.

Tasques concretes de la comissió son la organització de jornades de feina i treball cooperatiu, a més de les trobades amb les sòcies per informar sobre el projecte

Comissió economia

Una cooperativa porta a darrera tota una gestió econòmica.

Si la teva dèria son els números pots donar una mà en la gestió de subvencions (redacció de projectes i memòries, gestió documental…), així com l’elaboració d’informes i seguiment de comptes per a les comissions i l’assemblea.

Comissió tecnologia

Per ventura, ets una experta en les TIC. Utilitzam el programa Odoo de gestió (ERP), tant per a les sòcies de consum, com per a l’organització (sòcies de treball i comissions).

En defineixe el hardware i el software per a la comunicació, participació i gestió cooperativa (gestors de correus i llistes de distribució, eines Kanban, plataformes de reunions virtuals…).

Comissió comunicació, imatge i local

Els vessants comunicació i local convergeixen en la imatge. Si ets una persona amb traça pots ajudar en el disseny del local, les reparacions, i la millora de les instal·lacions.

Per altra banda, si tens formació o pràctica en comunicació, aquí ens n’encarregam  cara a les sòcies i la societat en general. Tenim un calaix de sastre tan ample que inclou el disseny de l’estratègia comunicativa en els diferents formats (imatge corporativa, infografia física al local, web, xarxes socials, mails i butlletins informatius, vídeos). També coordinam la participació en events, trobades, xerrades i compareixences als mitjans de comunicació.

Comissió legal

Com Ja saps, Terranostra va néixer amb uns estatus ben definits, hi ha que vetllar pel compliment dels estatuts i l’adequació al marc legislatiu.

Potser ets un expert en lleis i t’hi entens en la gestió de l’adequació a la llei de protecció de dades, en la gestió dels llibres digitals de sòcies i d’actes, en l’elaboració d’un repositori d’acords claus d’assemblea, en la redacció del manual de la cooperativista…

Comissió productes

Aquest  va ser el bessó del nostre supermercat cooperatiu quan vàrem establir una relació amb les productores i proveïdors. Entre la relació que tenim amb les proveïdores i productores del súper i la resposta a les necessitats de consum de les sòcies, hi ha tot un món a equilibrar.

La feina mai s’acaba,  recerca de nous productes i productores, anàlisi de les demandes de les sòcies, seguiment dels productes a la venda, difusió de productes i informació sobre productores de la cooperativa. 

Consideram important fer un seguiment de la relació amb productores per adequar preus, qualitat, segons l’acollida per part del consumidor. Organitzam tasts, moments que aprofitam per escoltar el parer de les sòcies en relació als productes i proveïdores.

Fes un pensament, engresca’t amb el consum responsable!!!