El passat 29 de juliol vàrem fer la presa de possessió del nostre nou local. Són 360 m2 que repartirem en les diferents àrees de venda, magatzem, cambra frigorífica, etc.