fbpx

A finals d’aquest mes de juny ha tengut lloc la primera assemblea general del súper cooperatiu Terranostra des de l’obertura del local.

En el primer quart d’hora d’encetar la reunió virtual, 62 sòcies estaven connectades sota un esperit diferent de consumir.

Una manera d’adquirir bens de primera necessitat que guarda un compromís amb la gent i amb el territori.

Un consum realment transformador i rebel, que defensa la sobirania alimentària i una relació d’equitat entre les empreses productores locals i les famílies consumidores.

Passat l’equador del 2021, tenim grans reptes a assolir perquè el Primer Supermercat Cooperatiu i Autogestionat de Mallorca sigui sostenible, autofinançat i perduri a llarg termini.

Arran d’aquests gairebé cinc mesos que el súper Terranostra roman obert, les nostres especialistes han observat una deducció filosòfica elaborada a partir d’una estadística rigorosa: una compra mensual de 100 euros per part de les 372 sòcies actuals procuraria un equilibri instantani dels pressuposts i serviria per cobrir despeses fixes (lloguer, sous, equipaments, proveïdores, etc.). En xifres econòmiques les vendes òptimes en 2021 haurien de sumar 399.000 euros, mentre que cada una de les quatre setmanes de maig -ens agrada la transparència- hem superat els 5.000 euros.

S’ha detectat que el súper Terranostra no és la primera opció de compra entre un bon nombre de sòcies, encara que la Comissió de Productes practica una constant tasca de recerca i facilitació perquè el que necessitam a la llar estigui a les nostres prestatgeries. Capgirar aquesta tendència és un altre repte a assolir.

Com a tasca habitual de tota assemblea es presentaren i, en aquest cas, s’aprovaren els comptes anuals de l’exercici anterior, així com els càlculs per a enguany. Com ja estava previst -els ha succeït a altres col·legues-, el 2020 es tancà amb un desfasament de comptes. Malgrat que des de gener del 2020 fins a l’obertura, Terranostra funcionà com a grup de consum, el lloguer del local, les despeses de personal, el pagament professionals a tercers… portaren al fet que les despeses fossin superiors.

A l’inici de l’assemblea. (Segona pantalla).

Recordam que la iniciativa Terranostra nasqué el 2018, i ha estat l’equip promotor, que reunint-se setmana rere setmana, ha estirat aquest idea. Ara, hi ha un punt d’inflexió, l’equip promotor dona pas a un nou model de governança.

Es crea una assemblea de coordinació amb reunions més espaiades, una al mes. La conformaran: dues persones de cada comissió, una sòcia treballadora, a més de dues o tres sòcies que no estiguin a cap comissió.

La funció d’aquesta assemblea és coordinar la feina de les comissions, compartir la informació generada, prendre decisions operatives… sempre en el marc del consens.

Per això, perquè un somni fet realitat no s’esfumi a mitjan camí, necessitam engrescar les sòcies a formar part activa d’una comissió de treball, que s’impliquin en la que més li fa, la que per formació, pràctica o intuïció se sentin més còmodes.

N’hi ha per triar: Economia, Legal, Productes, Acollida, Comunicació, Local, Tecnologia, Facilitació i Cures, Arbitratge…

Perquè en paraules d’un dels nostres socis promotors: “Ser cooperativista és un acte de responsabilitat democràtica, participativa i econòmica. Les preses de decisions, l’autogestió, l’aportació de capital social i la compra responsable és en benefici de la col·lectivitat”, no es quedin en retxes a la mar. Llançam aquest crit de guerra:

Apa, no t’ho pensis més, implica’t. Ser cooperativista de Terranostra és un vot que deposites gairebé cada dia en favor dels teus principis i el que vols. No esperis quatre anys a què et solucionin els problemes.