fbpx

A la capital de l’estat estatunidenc d’Arizona, el nostre supermercat cooperatiu Terranostra té un germà bessó, el Phoenix Food Co-op. Encara no disposen de local, però sí d’un bon equip de voluntariat per fer les entregues. A més, dels Farmer Markets. En qualsevol cas, coincidim plenament en oferir productes de Km0 i ecològics. Gaudim de la presència de la sòcia treballadora Audrey perquè ens faci una aproximació.

La consciència que una altra manera de consumir és possible té la resposta en les cooperatives de consum. Arreu del món trobam experiències similars a la de Terranostra, amb les seves particularitats i maneres de fer, però sempre amb l’objectiu d’impulsar un consum sostenible, saludable, respectuós amb el medi ambient i centrat en la gent i la comunitat.

Una d’aquestes experiències “germanes” és la Phoenix Food Co-op, a Arizona, EUA. Sorgida el 2021 com una iniciativa de veïns amb la idea de construir comunitat a partir d’una major consciència sobre el consum i l’alimentació.

La Phoenix Food Co-op intenta fer-se un camí en una societat en què el sobreconsum, la sobrealimentació i la manca de consciència ecològica constitueixen un vertader problema de salut d’àmbit local i un greu retard d’àmbit global.

Aprofitant que érem aquí, hem volgut conèixer un poc més aquesta nova iniciativa, com s’articulen, què han aconseguit i quines són les dificultats amb què es troben. Per això, parlam amb Audrey, la sòcia treballadora, que ens ha contat amb detall com funciona la cooperativa i quins són les seves expectatives i somnis.

La iniciativa sorgeix d’un grup de persones interessades en un altre model de consum i animades a dur endavant un projecte comunitari que no existia a la seva ciutat.

Un model un bri diferent

El model de la Phoenix Food Co-op és una mica diferent del nostre, ja que neix de les necessitats, especificitats i idiosincràsia de la població estatunidenca. Tot i ser una iniciativa molt recent i que encara no tenen un local, ja fa uns anys que venen productes de proximitat i ecològics en línia i a 5 punts de recollida itinerants, els divendres.

Aquests punts de recollida, que van canviant, els permeten fer-se visibles i donar-se a conèixer a distintes parts de l’extensa ciutat de Phoenix, i per això fan comptes continuar amb aquesta iniciativa quan tenguin el supermercat muntat.

Establir vincles amb entitats sense ànim de lucre els relaciona amb un projecte pensat per a les persones i les seves necessitats. Concretament, tenen sistemes per atendre les persones sense llar i amb dificultats d’accés a productes d’alimentació saludables.

La cooperativa és oberta a tothom i actualment no hi ha socis, sinó una junta directiva i diverses comissions de treball. Funcionen amb l’ajut de la gent que participa a les comissions i dels voluntaris que en els propers mesos passaran a formar part del projecte com a sòcies.

Aquests voluntaris són els que treballen als punts de recollida itinerants repartint les comandes, tot i que també estan oberts a qualsevol iniciativa que permeti engrandir la seva comunitat.

Com ha estat la tasca d’informació/difusió del projecte per atreure gent que hi vulgui participar? Com s’ha fet arribar el missatge d’un “projecte cooperatiu”?

Doncs, en primer lloc, cal contextualitzar on estam ubicats. Som als Estats Units, bressol i paradigma del capitalisme. Els missatges “anticapitalistes” o “sense ànim de lucre” són delicats i s’ha d’anar amb compte a quin públic els dirigeixes.

Quan ens adreçam a públic més jove, podem entrar dins un discurs relacionat amb la sostenibilitat, l’ecologia i la lluita contra el model capitalista, però quan ens dirigim a gent més gran, el discurs s’ha d’orientar cap al foment de l’economia local i la valorització del producte local i de proximitat.

Una altra de les dificultats és fer entendre a la gent què vol dir participar en un projecte “col·lectiu” i sense ànim de lucre. El sentiment de competitivitat, creixement i beneficis està encara molt arrelat en aquesta societat.

Treballen en xarxa

Tot i que, com aquell que diu, acaben de desembarcar, tenen molt clar que l’èxit de la iniciativa passa per crear xarxa amb altres cooperatives i iniciatives similars que els permeti no sols una major i més àmplia difusió del projecte, sinó ampliar la col·laboració i el suport entre elles.

De fet, treballen en xarxa amb Tiger Mountain Foundation (https://tigermountainfoundation.org/), Project Roots (https://www.projectrootsaz.org/) i Urban farming (https://www.urbanfarming.org/), que són entitats de foment d’horts i producció a petita escala.

Formen part de The Food Coop Iniciative (https://fci.coop/), que és la xarxa de cooperatives d’alimentació dels Estats Units i tenen una estreta relació amb l’altra cooperativa de consum que hi ha a l’estat d’Arizona, el Food Conspiracy Coop (https://foodconspiracy.coop/), a la ciutat de Tucson.

Des de Terranostra volem agrair a Audrey la seva disponibilitat i amabilitat per dedicar-nos temps a explicar el seu projecte. Conèixer aquestes iniciatives i intercanviar idees i experiències ens permet aprendre els uns dels altres i contribuir perquè la comunitat dels que volem transformar el món, sigui més gran.

Aprofitam també per convidar tothom que conegui i vulgui compartir iniciatives semblants a Terranostra que ens les faceu arribar per donar-los difusió. Per tant, podrem perllongar la temàtica encetada per la nostra sòcia Maria Antònia Gomila.